Când el spune că a iubit o proastă, iar ea spune că a iubit un bou, probabil amândoi au dreptate. De fapt… Sigur amândoi au dreptate !

                                          Când el spune că a iubit o proastă, iar ea spune că a iubit un bou, probabil amândoi au dreptate. De fapt… Sigur amândoi au dreptate !

                                          Da, ea e o proastă. E o proastă în limita în care poate fi proastă o femeie care pune suflet într-o relaţie şi lasă sentimentele din inima ei să se concentreze numai asupra lui, un bărbat care nu e încă destul de bărbat să conştientizeze că, dacă priveşe mai atent, are totul lângă el. E o proastă dacă are impresia că şi el îşi face aceleaşi filme despre viitor ca şi ea. Cred că filmele lui sunt de altă natură.

                                          Şi da, el e un bou, tocmai pentru că o lasă să îi scape atunci când e sigur că o are în braţe şi nu ar putea pleca dacă nu i-ar da voie. Ştii de ce e un bou, aşa cum spune ea? Pentru că încă nu e destul de matur să înţeleagă iubirea la adevărata sa profunzime. Pentru că e abia la început cu trăitul sentimentelor şi pentru el încă ,,are balta destul peşte”. De ce să se complice? De ce să se implice? De ce să rişte să fie ,,prostul ăla care e în limbă după una”, aşa cum l-ar cataloga prietenii?

                                          Şi te trezeşti că ai lacrimi în ochi spunându-ţi că eşti o proastă din cauză că ai iubit un bou ca el, dar nu eşti proastă. Eşti doar rănită. Şi of, Doamne, cât de tare mai dor primele răni ale sufletului. Abia te obişnuieşti cu gustul dulce al fericirii că se şi termină fără să ai timp să te pregăteşti înainte. Însă viaţa nu se termină la primul eşec al iubirii, ci abia începe.

                                          Şi el se trezeşte că nu te mai are doar pentru că nu a vrut să fie considerat prost de către prieteni. De parcă ar fi greu să îşi dea singur seama că iubirea nu e o slăbiciune. Poate nu e bou, dar nu mă pot abţine să nu fiu rea, e fraier.

Dama De Trefla

Femeia, ca oricare alt om, este jumătate trup şi jumătate suflet… Însă sufletul ei este prea mare pentru a putea fi cuprins în ,,jumătate”.

Other posts

 • COMMENTS (193)

  1. auto insurance Raleigh NC 24th iulie 2017 at 17:26 -

   Thanks for the insight. It brings light into the dark!

   Reply
  2. cheapest car insurance in Milwaukee WI 24th iulie 2017 at 17:26 -

   Kudos to you! I hadn’t thought of that!

   Reply
  3. Thinking like that is really amazing

   Reply
  4. You put the lime in the coconut and drink the article up.

   Reply
  5. We definitely need more smart people like you around.

   Reply
  6. This is what we need – an insight to make everyone think

   Reply
  7. car insurance rates Redondo Beach CA 24th iulie 2017 at 16:47 -

   Taking the overview, this post is first class

   Reply
  8. I’m impressed! You’ve managed the almost impossible.

   Reply
  9. low income car insurance Meridian MS 24th iulie 2017 at 16:31 -

   It was dark when I woke. This is a ray of sunshine.

   Reply
  10. Reading this makes my decisions easier than taking candy from a baby.

   Reply
  11. auto insurance quotes Charlotte NC 24th iulie 2017 at 16:25 -

   Stands back from the keyboard in amazement! Thanks!

   Reply
  12. Ppl like you get all the brains. I just get to say thanks for he answer.

   Reply
  13. full coverage auto insurance Apex NC 24th iulie 2017 at 16:20 -

   Whoa, things just got a whole lot easier.

   Reply
  14. Your website has to be the electronic Swiss army knife for this topic.

   Reply
  15. I like to party, not look articles up online. You made it happen.

   Reply
  16. cheap non owners insurance Columbus GA 24th iulie 2017 at 16:14 -

   I suppose that sounds and smells just about right.

   Reply
  17. Taking the overview, this post hits the spot

   Reply
  18. I’m impressed by your writing. Are you a professional or just very knowledgeable?

   Reply
  19. These topics are so confusing but this helped me get the job done.

   Reply
  20. car insurance quotes Berwyn IL 24th iulie 2017 at 15:58 -

   Calling all cars, calling all cars, we’re ready to make a deal.

   Reply
  21. The voice of rationality! Good to hear from you.

   Reply
  22. I’m grateful you made the post. It’s cleared the air for me.

   Reply
  23. auto insurance Hixson TN 24th iulie 2017 at 15:51 -

   How neat! Is it really this simple? You make it look easy.

   Reply
  24. direct auto insurance Ann Arbor MI 24th iulie 2017 at 15:49 -

   That hits the target dead center! Great answer!

   Reply
  25. list of auto insurances in Bensalem PA 24th iulie 2017 at 15:46 -

   I found just what I was needed, and it was entertaining!

   Reply
  26. You put the lime in the coconut and drink the article up.

   Reply
  27. It’s spooky how clever some ppl are. Thanks!

   Reply
  28. Your honesty is like a beacon

   Reply
  29. affordable auto insurance Ithaca NY 24th iulie 2017 at 15:08 -

   Thanks for introducing a little rationality into this debate.

   Reply
  30. best auto insurance in Hagerstown MD 24th iulie 2017 at 15:04 -

   The ability to think like that shows you’re an expert

   Reply
  31. Damn, I wish I could think of something smart like that!

   Reply
  32. best car insurance in Des Moines IA 24th iulie 2017 at 14:35 -

   These topics are so confusing but this helped me get the job done.

   Reply
  33. kfz versicherung vergleich 24th iulie 2017 at 14:23 -

   Cool! That’s a clever way of looking at it!

   Reply
  34. Deep thought! Thanks for contributing.

   Reply
  35. baufinanzierungsrechner 24th iulie 2017 at 13:27 -

   Intelligence and simplicity – easy to understand how you think.

   Reply
  36. cheap non owners insurance Newburgh NY 24th iulie 2017 at 13:19 -

   That’s a quick-witted answer to a difficult question

   Reply
  37. affordable auto insurance Salem MA 24th iulie 2017 at 13:18 -

   I’ve been looking for a post like this forever (and a day)

   Reply
  38. car insurance quotes Englewood OH 24th iulie 2017 at 13:14 -

   Oh yeah, fabulous stuff there you!

   Reply
  39. Was totally stuck until I read this, now back up and running.

   Reply
  40. low income car insurance dmv TX 24th iulie 2017 at 13:10 -

   I’ll try to put this to good use immediately.

   Reply
  41. auto insurance quotes Perth Amboy NJ 24th iulie 2017 at 12:21 -

   That’s more than sensible! That’s a great post!

   Reply
  42. This is the perfect post for me to find at this time

   Reply
  43. I’m impressed by your writing. Are you a professional or just very knowledgeable?

   Reply
  44. That’s not even 10 minutes well spent!

   Reply
  45. cheap car insurance Daly City CA 24th iulie 2017 at 10:56 -

   I was seriously at DefCon 5 until I saw this post.

   Reply
  46. car insurance quotes Waterbury CT 24th iulie 2017 at 10:19 -

   This article is a home run, pure and simple!

   Reply
  47. affordable car insurance Northville MI 24th iulie 2017 at 10:00 -

   I’m out of league here. Too much brain power on display!

   Reply
  48. car insurance rates Hermitage PA 24th iulie 2017 at 09:52 -

   It’s always a pleasure to hear from someone with expertise.

   Reply
  49. Hallelujah! I needed this-you’re my savior.

   Reply
  50. best car insurance in Stockton CA 24th iulie 2017 at 09:28 -

   I love these articles. How many words can a wordsmith smith?

   Reply
  51. low income auto insurance dmv Flint MI 24th iulie 2017 at 09:17 -

   That’s a sharp way of thinking about it.

   Reply
  52. I told my grandmother how you helped. She said, „bake them a cake!”

   Reply
  53. car insurance in Moreno Valley CA 24th iulie 2017 at 09:04 -

   Always the best content from these prodigious writers.

   Reply
  54. cheap sr22 insurance Richmond TX 24th iulie 2017 at 08:30 -

   Thanks for the great info dog I owe you biggity.

   Reply
  55. I’m impressed by your writing. Are you a professional or just very knowledgeable?

   Reply
  56. auto owners insurance Reading PA 24th iulie 2017 at 08:05 -

   What a joy to find someone else who thinks this way.

   Reply
  57. look auto insurance Fairburn GA 24th iulie 2017 at 07:42 -

   Your answer lifts the intelligence of the debate.

   Reply
  58. Was totally stuck until I read this, now back up and running.

   Reply
  59. cheap sr22 insurance Rochester NH 24th iulie 2017 at 07:36 -

   I really needed to find this info, thank God!

   Reply
  60. cheap sr22 insurance Florence AL 24th iulie 2017 at 07:28 -

   Last one to utilize this is a rotten egg!

   Reply
  61. I really needed to find this info, thank God!

   Reply
  62. best car insurance in Wasilla AK 24th iulie 2017 at 07:18 -

   Your cranium must be protecting some very valuable brains.

   Reply
  63. cheap car insurance Plant City FL 24th iulie 2017 at 07:18 -

   Thanks for sharing. What a pleasure to read!

   Reply
  64. auto insurance quotes Shreveport LA 24th iulie 2017 at 06:58 -

   I want to send you an award for most helpful internet writer.

   Reply
  65. affordable car insurance Middletown NY 24th iulie 2017 at 06:57 -

   I’m not easily impressed. . . but that’s impressing me! 🙂

   Reply
  66. direct auto insurance Hogansville GA 24th iulie 2017 at 06:54 -

   An intelligent point of view, well expressed! Thanks!

   Reply
  67. auto acceptance insurance Gonzales LA 24th iulie 2017 at 06:19 -

   That’s a slick answer to a challenging question

   Reply
  68. Wham bam thank you, ma’am, my questions are answered!

   Reply
  69. free auto insurance quotes Bedford TX 24th iulie 2017 at 06:08 -

   That’s a posting full of insight!

   Reply
  70. cheap non owners insurance Mesa AZ 24th iulie 2017 at 06:06 -

   Your story was really informative, thanks!

   Reply
  71. cheap sr22 insurance Glennville GA 24th iulie 2017 at 06:02 -

   Just cause it’s simple doesn’t mean it’s not super helpful.

   Reply
  72. car insurance in Plymouth MN 24th iulie 2017 at 05:57 -

   My hat is off to your astute command over this topic-bravo!

   Reply
  73. car insurance quotes New Iberia LA 24th iulie 2017 at 05:56 -

   This makes everything so completely painless.

   Reply
  74. cheap auto insurance quotes Hanover PA 24th iulie 2017 at 05:49 -

   That’s the best answer by far! Thanks for contributing.

   Reply
  75. Always a good job right here. Keep rolling on through.

   Reply
  76. auto insurance quotes Bend OR 24th iulie 2017 at 05:25 -

   Great common sense here. Wish I’d thought of that.

   Reply
  77. I came, I read this article, I conquered.

   Reply
  78. list of car insurances in Evanston IL 24th iulie 2017 at 05:08 -

   Thanks for sharing. Always good to find a real expert.

   Reply
  79. car insurance Gardena CA 24th iulie 2017 at 04:56 -

   Your website has to be the electronic Swiss army knife for this topic.

   Reply
  80. I don’t even know what to say, this made things so much easier!

   Reply
  81. cheapest car insurance West Monroe LA 24th iulie 2017 at 04:33 -

   Fell out of bed feeling down. This has brightened my day!

   Reply
  82. affordable auto insurance Taylor MI 24th iulie 2017 at 04:32 -

   Wow! Great to find a post with such a clear message!

   Reply
  83. auto insurance Annapolis MD 24th iulie 2017 at 04:27 -

   Superbly illuminating data here, thanks!

   Reply
  84. God, I feel like I should be takin notes! Great work

   Reply
  85. That’s 2 clever by half and 2×2 clever 4 me. Thanks!

   Reply
  86. car insurance quotes Vineland NJ 24th iulie 2017 at 04:20 -

   I thought finding this would be so arduous but it’s a breeze!

   Reply
  87. auto insurance quotes Boulder CO 24th iulie 2017 at 04:20 -

   Your posting lays bare the truth

   Reply
  88. That’s a creative answer to a difficult question

   Reply
  89. low income car insurance dmv IN 24th iulie 2017 at 04:14 -

   Of the panoply of website I’ve pored over this has the most veracity.

   Reply
  90. auto insurance New York City NY 24th iulie 2017 at 04:14 -

   You have shed a ray of sunshine into the forum. Thanks!

   Reply
  91. full coverage car insurance Newark OH 24th iulie 2017 at 04:10 -

   That’s a nicely made answer to a challenging question

   Reply
  92. The voice of rationality! Good to hear from you.

   Reply
  93. You write so honestly about this. Thanks for sharing!

   Reply
  94. direct auto insurance Forest Park GA 24th iulie 2017 at 04:04 -

   Okay I’m convinced. Let’s put it to action.

   Reply
  95. cheapest car insurance Springfield MO 24th iulie 2017 at 03:42 -

   Big help, big help. And superlative news of course.

   Reply
  96. best auto insurance in Pine Bluff AR 24th iulie 2017 at 03:40 -

   Check that off the list of things I was confused about.

   Reply
  97. cheap auto insurance quotes Eden NC 24th iulie 2017 at 03:36 -

   That hits the target dead center! Great answer!

   Reply
  98. Articles like this really grease the shafts of knowledge.

   Reply
  99. That’s not even 10 minutes well spent!

   Reply
  100. Way to use the internet to help people solve problems!

   Reply
  101. It’s about time someone wrote about this.

   Reply
  102. low income auto insurance dmv Ames IA 24th iulie 2017 at 03:06 -

   I’m shocked that I found this info so easily.

   Reply
  103. Holy concise data batman. Lol!

   Reply
  104. cheap car insurance Foster City CA 24th iulie 2017 at 03:01 -

   I was really confused, and this answered all my questions.

   Reply
  105. auto insurance Boise ID 24th iulie 2017 at 02:59 -

   You couldn’t pay me to ignore these posts!

   Reply
  106. auto insurance Sylmar CA 24th iulie 2017 at 02:54 -

   Shiver me timbers, them’s some great information.

   Reply
  107. http://baufinanzierung.pw/ 24th iulie 2017 at 02:54 -

   Smart thinking – a clever way of looking at it.

   Reply
  108. online kredit deutschland 24th iulie 2017 at 02:53 -

   Free knowledge like this doesn’t just help, it promote democracy. Thank you.

   Reply
  109. best car insurance in Sunnyvale CA 24th iulie 2017 at 02:47 -

   I’m not quite sure how to say this; you made it extremely easy for me!

   Reply
  110. car insurance Taunton MA 24th iulie 2017 at 02:45 -

   Thanks for your thoughts. It’s helped me a lot.

   Reply
  111. list of auto insurances in Burbank CA 24th iulie 2017 at 02:43 -

   Thank God! Someone with brains speaks!

   Reply
  112. look auto insurance Brick NJ 24th iulie 2017 at 02:42 -

   It’s a pleasure to find someone who can identify the issues so clearly

   Reply
  113. I love reading these articles because they’re short but informative.

   Reply
  114. car insurance rates Owings Mills MD 24th iulie 2017 at 02:32 -

   This „free sharing” of information seems too good to be true. Like communism.

   Reply
  115. Me dull. You smart. That’s just what I needed.

   Reply
  116. auto insurance quotes Berkeley CA 24th iulie 2017 at 02:26 -

   Never seen a better post! ICOCBW

   Reply
  117. Clear, informative, simple. Could I send you some e-hugs?

   Reply
  118. cheap car insurance Millbrook AL 24th iulie 2017 at 02:09 -

   Calling all cars, calling all cars, we’re ready to make a deal.

   Reply
  119. cheapest car insurance in Rocklin CA 24th iulie 2017 at 02:05 -

   Thanks for helping me to see things in a different light.

   Reply
  120. The truth just shines through your post

   Reply
  121. You really found a way to make this whole process easier.

   Reply
  122. auto insurance Fort Myers FL 24th iulie 2017 at 02:01 -

   I’m not quite sure how to say this; you made it extremely easy for me!

   Reply
  123. Okay I’m convinced. Let’s put it to action.

   Reply
  124. car insurance quotes Medford OR 24th iulie 2017 at 01:47 -

   My problem was a wall until I read this, then I smashed it.

   Reply
  125. There’s nothing like the relief of finding what you’re looking for.

   Reply
  126. affordable auto insurance Williston ND 24th iulie 2017 at 01:42 -

   I was really confused, and this answered all my questions.

   Reply
  127. So excited I found this article as it made things much quicker!

   Reply
  128. full coverage car insurance Peoria AZ 24th iulie 2017 at 01:41 -

   Smack-dab what I was looking for-ty!

   Reply
  129. best car insurance in King George VA 24th iulie 2017 at 01:35 -

   You’ve really impressed me with that answer!

   Reply
  130. best auto insurance in Arlington TX 24th iulie 2017 at 01:29 -

   Kudos to you! I hadn’t thought of that!

   Reply
  131. best car insurance in Albertville AL 24th iulie 2017 at 01:28 -

   Four score and seven minutes ago, I read a sweet article. Lol thanks

   Reply
  132. I can’t believe I’ve been going for years without knowing that.

   Reply
  133. I’m impressed by your writing. Are you a professional or just very knowledgeable?

   Reply
  134. What liberating knowledge. Give me liberty or give me death.

   Reply
  135. best car insurance in Grand Rapids MI 24th iulie 2017 at 00:39 -

   Such an impressive answer! You’ve beaten us all with that!

   Reply
  136. cheap auto insurance quotes RI 24th iulie 2017 at 00:38 -

   Hallelujah! I needed this-you’re my savior.

   Reply
  137. car insurance quotes Anniston AL 24th iulie 2017 at 00:32 -

   That’s a sharp way of thinking about it.

   Reply
  138. auto insurance quotes Clinton MS 24th iulie 2017 at 00:17 -

   You got to push it-this essential info that is!

   Reply
  139. auto owners insurance Baltimore MD 24th iulie 2017 at 00:07 -

   Sharp thinking! Thanks for the answer.

   Reply
  140. auto insurance rates Saint Joseph MI 24th iulie 2017 at 00:01 -

   It’s great to find an expert who can explain things so well

   Reply
  141. What a great resource this text is.

   Reply
  142. low income auto insurance Arlington VA 23rd iulie 2017 at 23:45 -

   I literally jumped out of my chair and danced after reading this!

   Reply
  143. us agency car insurance Saint Louis MO 23rd iulie 2017 at 23:34 -

   Super jazzed about getting that know-how.

   Reply
  144. cheap car insurance Glastonbury CT 23rd iulie 2017 at 22:56 -

   This forum needed shaking up and you’ve just done that. Great post!

   Reply
  145. cheapest car insurance Antioch TN 23rd iulie 2017 at 22:43 -

   I think you’ve just captured the answer perfectly

   Reply
  146. cheap auto insurance Joliet IL 23rd iulie 2017 at 22:43 -

   Your cranium must be protecting some very valuable brains.

   Reply
  147. Times are changing for the better if I can get this online!

   Reply
  148. Play informative for me, Mr. internet writer.

   Reply
  149. I could read a book about this without finding such real-world approaches!

   Reply
  150. free car insurance quotes MT 23rd iulie 2017 at 21:45 -

   Right on-this helped me sort things right out.

   Reply
  151. I wanted to spend a minute to thank you for this.

   Reply
  152. car insurance rates Lancaster PA 23rd iulie 2017 at 21:28 -

   That’s a brilliant answer to an interesting question

   Reply
  153. cheap sr22 insurance Grand Junction CO 23rd iulie 2017 at 21:22 -

   Way to go on this essay, helped a ton.

   Reply
  154. direct auto insurance Macomb MI 23rd iulie 2017 at 21:17 -

   This is the perfect post for me to find at this time

   Reply
  155. cheap non owners insurance Boone NC 23rd iulie 2017 at 21:16 -

   Four score and seven minutes ago, I read a sweet article. Lol thanks

   Reply
  156. look auto insurance Fayetteville GA 23rd iulie 2017 at 21:13 -

   I suppose that sounds and smells just about right.

   Reply
  157. auto owners insurance Elizabethtown KY 23rd iulie 2017 at 20:54 -

   Your post has lifted the level of debate

   Reply
  158. Which came first, the problem or the solution? Luckily it doesn’t matter.

   Reply
  159. cheapest auto insurance Clovis CA 23rd iulie 2017 at 20:38 -

   Alakazaam-information found, problem solved, thanks!

   Reply
  160. look auto insurance Prairie Home MO 23rd iulie 2017 at 20:29 -

   I think you hit a bullseye there fellas!

   Reply
  161. auto insurance Waynesburg PA 23rd iulie 2017 at 20:27 -

   Wow! Great to find a post knocking my socks off!

   Reply
  162. car insurance quotes Chattanooga TN 23rd iulie 2017 at 20:21 -

   Your post captures the issue perfectly!

   Reply
  163. payless auto insurance Irvine CA 23rd iulie 2017 at 20:16 -

   Well put, sir, well put. I’ll certainly make note of that.

   Reply
  164. Thanks for that! It’s just the answer I needed.

   Reply
  165. full coverage car insurance Flint MI 23rd iulie 2017 at 19:58 -

   That’s way the bestest answer so far!

   Reply
  166. I might be beating a dead horse, but thank you for posting this!

   Reply
  167. auto insurance rates Tracy CA 23rd iulie 2017 at 19:36 -

   Deep thought! Thanks for contributing.

   Reply
  168. cheapest car insurance Downingtown PA 23rd iulie 2017 at 19:35 -

   That saves me. Thanks for being so sensible!

   Reply
  169. direct auto insurance Long Beach CA 23rd iulie 2017 at 19:34 -

   Lot of smarts in that posting!

   Reply
  170. That’s a well-thought-out answer to a challenging question

   Reply
  171. I guess finding useful, reliable information on the internet isn’t hopeless after all.

   Reply
  172. best car insurance in Roswell GA 23rd iulie 2017 at 19:20 -

   If I communicated I could thank you enough for this, I’d be lying.

   Reply
  173. Haha. I woke up down today. You’ve cheered me up!

   Reply
  174. I want to send you an award for most helpful internet writer.

   Reply
  175. car insurance in Myrtle Beach SC 23rd iulie 2017 at 18:54 -

   Grade A stuff. I’m unquestionably in your debt.

   Reply
  176. affordable car insurance Tobyhanna PA 23rd iulie 2017 at 18:48 -

   That’s cleared my thoughts. Thanks for contributing.

   Reply
  177. auto insurance Crown Point IN 23rd iulie 2017 at 18:43 -

   What liberating knowledge. Give me liberty or give me death.

   Reply
  178. cheapest auto insurance Brentwood CA 23rd iulie 2017 at 18:41 -

   Not bad at all fellas and gallas. Thanks.

   Reply
  179. best auto insurance in Philadelphia PA 22nd iulie 2017 at 21:51 -

   Your story was really informative, thanks!

   Reply
  180. Deadly accurate answer. You’ve hit the bullseye!

   Reply
  181. Son of a gun, this is so helpful!

   Reply
  182. Hey, subtle must be your middle name. Great post!

   Reply
  183. Insights like this liven things up around here.

   Reply
  184. Hey, that’s powerful. Thanks for the news.

   Reply
  185. BION I’m impressed! Cool post!

   Reply
  186. car insurance Marysville WA 22nd iulie 2017 at 20:22 -

   Wow! Great thinking! JK

   Reply
  187. Your answer shows real intelligence.

   Reply
  188. That’s 2 clever by half and 2×2 clever 4 me. Thanks!

   Reply
  189. Real brain power on display. Thanks for that answer!

   Reply
  190. best auto insurance in Jasper AL 22nd iulie 2017 at 19:30 -

   This article went ahead and made my day.

   Reply
  191. affordable auto insurance Texarkana TX 22nd iulie 2017 at 19:12 -

   With all these silly websites, such a great page keeps my internet hope alive.

   Reply
  192. That takes us up to the next level. Great posting.

   Reply
  193. You’ve got to be kidding me-it’s so transparently clear now!

   Reply

  Leave a Reply